Privacybeleid

"BACODASETA IDEAS" is de promotor van de activiteiten beschikbaar op de website BACODASETAIDEAS. Labe, behoudt het recht om persoonsgegevens vrijwillig geboden door gebruikers, voldoen aan de huidige voorschriften (artikel 13 e.v. van het wetgevend decreet nr. 196/2003) te gebruiken.

Gebruikers worden dus uitgenodigd voor een bezoek aan deze pagina regelmatig om te zelf bijwerken op wijzigingen in de huidige wetgeving wijzigingen.

BACODASETAIDEAS zorgt ervoor dat gebruikers dat de verwerking van persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt strikt verbonden en in verband met het aanbieden van haar diensten, versoepeling van Sitebeheer en vervulling.

Door gebruikers, vrijwillig verstrekte gegevens zullen in geen geval worden meegedeeld of verspreid aan derden.

In geval van betaling per credit card, de gegevens die noodzakelijk zijn voor de transactie (vervaldatum, credit cardnummer, veiligheidscode) zal worden verzonden naar de controller, of eventueel aan bedrijven die verantwoordelijk zijn voor fraude door gecodeerde protocol zonder derden, op enigerlei wijze, toegang hebben tot het. Deze informatie zal nooit worden weergegeven of worden opgeslagen door de verkoper (BACODASETAIDEAS).

BACODASETA IDEAS neemt passende veiligheidsmaatregelen om te minimaliseren van de risico's van vernieling of verlies van gegevens, toegang door onbevoegden of verwerking niet in overeenstemming is het doel van verzameling zoals aangegeven in onze Privacy Policy.

De gebruikers die de maatregelen voor de veiligheid van de site en de overdracht van gegevens en informatie op de site is in staat tot beperking of uitsluiting van elk risico van onbevoegde toegang of verspreiding van gegevens met betrekking tot gebruiker apparaten kunnen BACODASETAIDEAS echter niet garanderen. Om deze reden adviseren wij gebruikers van de site om te controleren of dat uw computer beschikt over de juiste software om netwerk gegevensoverdracht (zoals antivirus) en dat uw internetprovider passende maatregelen voor de veilige overdracht van gegevens via het netwerk heeft te beschermen.

BACODASETAIDEAS staten die gebruikers mag de rechten waarnaar wordt verwezen in artikel 7 van wetgevende decreet nr. 196/2003, in zijn essentieel onderdeel hieronder uitoefenen. Gebruikers hebben het recht te verzoeken BACODASETAIDEAS met de volgende informatie:

-bevestiging van het bestaan of niet van hem betreffende persoonsgegevens
-de duidelijke communicatie van gegevens en hun oorsprong
-de reden en doel van hun bestaan en hun gebruik

Verzoek van de hierboven opgesomde gegevens kan worden verlengd met een minimuminterval van 90 dagen, met uitzondering van die gevallen waar er gewettigde reden: annulering of wijziging van dergelijke gegevens als gevolg van schending van de wet; wissen van gegevens die niet kunnen worden gebruikt om redenen waarvoor zij verzameld werden.